Gewasbescherming

Gewasbescherming is het geheel aan maatregelen die genomen worden om gewassen te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals ziekten, plagen en onkruiden. Er zijn verschillende soorten gewasbescherming, elk met hun eigen unieke eigenschappen.

Soorten gewabescherming

  • Chemische gewasbescherming: Chemische gewasbescherming maakt gebruik van chemische middelen, zoals pesticiden en herbiciden, om schadelijke organismen te bestrijden. Deze middelen zijn vaak zeer effectief, maar hebben ook nadelen, zoals milieubelasting en risico's voor de gezondheid van mens en dier.
  • Biologische gewasbescherming: Biologische gewasbescherming maakt gebruik van natuurlijke vijanden van schadelijke organismen, zoals insecten en schimmels. Deze natuurlijke vijanden worden uitgezet in de omgeving van het gewas en zorgen voor een natuurlijke bestrijding van de schadelijke organismen. Biologische gewasbescherming is milieuvriendelijk en duurzaam, maar kan minder effectief zijn dan chemische gewasbescherming.
  • Geïntegreerde gewasbescherming: Geïntegreerde gewasbescherming combineert verschillende vormen van gewasbescherming, zoals chemische en biologische gewasbescherming, om een optimale bescherming van het gewas te garanderen. Door deze combinatie van maatregelen wordt de belasting voor het milieu en de gezondheid van mens en dier tot een minimum beperkt.

Het is belangrijk om bij het kiezen van gewasbescherming rekening te houden met de specifieke behoeften van het gewas en de omgeving. Onze deskundige medewerkers helpen graag bij het maken van de juiste keuze voor uw specifieke situatie.

KOM LANGS